Home Unigraphics NX NX9.0 Các lệnh điều chỉnh mô hinh trong NX 9

Các lệnh điều chỉnh mô hinh trong NX 9

784
0
SHARE
  1. pnx 1
  2.  Move Face: di chuyển khối or mặt phẳng.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Move Face.

B2: Chọn đối tượng cần di chuyển.

B3: Nhập giá trị > OK.

  1. Pull Face: kéo vật thể.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Pull.

B2: chọn mặt phẳng kéo (theo phương vetto pháp tuyến).

B3: Nhập giá tri kéo thêm > OK.

  1.  Offset Region: Offset đối tượng.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Offset Region.

B2: Chọn đối tượng Offset.

B3: Nhập giá trị Offset > OK.

  1.  Resize Face: chỉnh sửa kích thước trụ.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Resize Face.

B2: Chọn mặt trụ cần chỉnh sửa.

B3: Nhập giá trị cần sửa > OK.

  1.  Make coacial: đồng trục.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Relate > Make coacial.

B2: Chọn trụ thứ nhất > chọn trụ thứ 2 (thứ n) > OK.

  1.  Make tangent: tiếp tuyến.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Relate > Make tangent.

B2: Chọn mặt phẳng > chọn mặt trụ > OK.

  1.  Chỉnh sửa (Edit parameters)

Thực hiện:

Chuột phải > chọn Edit parameter > chỉnh sửa giá trị > OK

Tag:

  • di chuyển khối nx