Home Catia Các điểm cần lưu ý khi lập trình khoét lỗ phức tạp...

Các điểm cần lưu ý khi lập trình khoét lỗ phức tạp trên Catia

481
0
SHARE

- Tạo chu trình khoét lỗ có sự ngừng trục chính Spindle Stop khi khoét song và dịch chuyển theo dao đi theo phương X, Y, Z một khoảng nào đó mới rút dao lên. Cái này thích hợp cho khoét những lỗ có các vị trí phức tạp.

1. Click nút Boring Spindle Stop ICon. Hộp thoại hiện ra.

- Phần Geometry Tab Page tương tự như các chu trình khác.

2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập các thông số gia công.

khoet 1

- Shift Mode: Kiểu di chuyển: Di chuyển tuyến tính theo các trục toạ độ By Linear Coordinates; hay di chuyển theo toạ độ cầu By Polar Coodinates. Ở dưới ta nhập khoảng di chuyển Shift along X, Y, Z hoặc Shift distance; Shift angle; Shift along Z.

- Toolpath ở chu trình này sẽ điều khiển dao di chuyển như sau:

+ Di chuyển với tốc độ gia công  từ 1 đến 2.

+ Dừng Dwell.

+ Trục chính dừng lại Spindle Stop.

+ Di chuyển với tốc độ Retract Feedrate từ 2 đếm 3.

+ Retract với tốc độ Retract Feedrate từ 3 đến 4.

+ Di chuyển với tốc độ Retract Feedrate từ 4 đến 1.

3. Click OK để tạo chu trình.

- Mã Output NC như sau:

khoet 2

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí