Home CAM Solidcam Các chu trình khoan trên máy tiện

Các chu trình khoan trên máy tiện

618
0
SHARE

Tùy chọn này cho phép ta chọn các kiểu của chu trình khoan khác nhau. Đầu tiên, ta nhấp chọn vào nút tùy chọn Drill cycle type. Xuất hiện  hộp thoại Drill Cycle bao gồm các chu trình đã có sãn của hệ thống CNC hiện hành. Sau đó, ta nhấp chọn vào các ô tương ứng với các chu trình mà ta muốn thực hiện.

ll solidcam 1 ll solidcam 2

Tag:

  • chu trình khoan máy tiện CNC
  • chu trinh khoan trong tien cnc
  • khoan trên máy tiện