Home CAM Solidcam Các chu trình khoan trên máy tiện

Các chu trình khoan trên máy tiện

819
0
SHARE

Tùy chọn này cho phép ta chọn các kiểu của chu trình khoan khác nhau. Đầu tiên, ta nhấp chọn vào nút tùy chọn Drill cycle type. Xuất hiện  hộp thoại Drill Cycle bao gồm các chu trình đã có sãn của hệ thống CNC hiện hành. Sau đó, ta nhấp chọn vào các ô tương ứng với các chu trình mà ta muốn thực hiện.

ll solidcam 1 ll solidcam 2

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí