Home CAM Solidcam Các chiến lược chạy dao khi tiện solidcam 2013

Các chiến lược chạy dao khi tiện solidcam 2013

393
0
SHARE

Tab Strategies cho phép ta có thể thiết lập các thông số của các quá trình gia công bổ sung thêm trong nguyên công tiện trụ.

yy solidcam 1

Descending motion

Phần này cho phép ta có thể quản lý sự ăn xuống của dao cụ đối với những vùng không thể đi xuống (rãnh, hốc,..và.và..).

yy solidcam 2

  • Non-descending motions

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này,  quá trình gia công sẽ bỏ qua những rãnh có trên bề mặt gia công như hình trên thể hiện.

  • Descending motions

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, dao cụ sẽ gia công tất cả các địa hình trên bề mặt gia công. Tất nhiên, trong SolidCAM sẽ hỗ trợ cho chúng ta những nguyên công khác với những dao cụ thích hợp để có thể  gia công được những vùng như thế này.

Partial machining

  • Khi ta không nhấp chọn vào hộp kiểm Partial machining , quá trình gia công sẽ được hiện trên toàn bộ biên dạng gia công cùng một lúc mà chúng ta đã xác định sẵn.
  • Còn khi ta nhấp chọn vào hộp kiểm Partial machining , quá trình gia công sẽ được thực hiện theo các đường rời rạc. Nút tùy chọn Data dùng để hiển thị hộp thoại Partial Machining cho phép ta có thể thiết lập các thông số của viêc4 gia công riêng phần này.

Geometry splitting

Tùy chọn Split geometry along Z-axis cho phép ta có thể chia biên dạng gia công dọc theo trục Z thành các phần riêng lẽ với nhau.

yy solidcam 3

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, biên dạng gia công sẽ được  chia ra thành nhiêu cạnh riêng lẻ. Chiều dài của mỗi cạnh này được xác định trong phần Distance .

Tùy chọn này chỉ được sử dụng khi ta chọn vào  Rough trong phần Work type.

 

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí