Home CAM Solidcam Các cách đi dao trong tiện solidcam

Các cách đi dao trong tiện solidcam

422
0
SHARE

<strong>Các đối tượng riêng lẻ

dao solidcam 1

Ta có thể thiết lập một đường biên bằng cách chọn các cạnh, một đường của Sketch và một điểm trên đường biên. Ở đây, SolidCAM cung cấp cho ta các lựa chọn sau::

 • Curve

Ta có thể tạo một biên dạng bằng cách chọn vào một cạnh của chi tiết gia công, hay các phần tử khung dy.

dao solidcam 2

 1. Ta chọn một đối tượng bắt đầu biên dạng gia công (phần tử khung dy hay cạnh của khối). Hướng đi của biên dạng này sẽ được xác định ngay sau đó.
 2. Sau đó, chọn đường cong tiếp theo của biên dạng gia công,..và..và.
SolidCAM cho phép ta có thể thiết lập các thông số dung sai để có thể xác định được có sự consequent elements should be connected or not. Khi giữa các phần tử này xuất hiện khe hở, một bảng thông bo sẽ xuất hiện như sau:

dao solidcam 3

 1. Ta nhấp chọn OK   để xác nhận lệnh.

 

 • Point to point

Tùy chọn này cho phép ta có thể tạo một đường biên bằng cách nhấp chọn vào các điểm bất kỳ..

 1. Đầu tiên, ta có thể nhập các tọa độ điểm vào hộp thoại XYZ để xác nhận điểm hoặc ta có thể nhấp chọn trên chi tiết.
 2. Biên dạng được tạo sẽ bắt đầu từ điểm đã được chọn trước đó đến điểm sau cùng..
 3. Ta nhấp chọn OK  để xác nhận.

dao solidcam 4

 • Arc by points

Tùy chọn này cho phép ta có thể tạo một biên dạng cong từ các điểm đã có sẵn.

 

dao solidcam 5

 

 1. Đầu tiên, ta nhập các tọa độ của điểm bắt đầu vào hộp thoại XYZ hoặc ta có thể nhấp chọn vào chi tiết, sau đó, ta nhấn phím Enter để xác nhận.
 2. Tiếp theo, ta nhập tọa độ của điểm tiếp theo của đường cong vào hộp thoại XYZ, tương tự ta cũng có thể nhấp chọn vào chi tiết, sau đó xác nhận bằng cách nhấn phím Enter.
 3. Sau đó, một cung trịn sẽ được tạo ra để làm biên dạng gia cơn.
 4. Ta nhấp chọn vào OK  để xác nhận lệnh.

 

 

 

 

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí