Home Mastercam Các bước thiết lập thông số ccho chu trình khoan lỗ trên...

Các bước thiết lập thông số ccho chu trình khoan lỗ trên mastercam

983
0
SHARE

<strong>Chọn tâm lỗ gia công

l 1

Chọn dụng cụ cắt, tốc độ tiến dao và tốc độ trục chính

Cut Parameter.Thông số điều khiển đường dao.

-        1st peck : Chiều sâu bước khoan đầu tiên.

-        Subsequent peck : Chiều sâu các bước khoan tiếp theo.

-       Peck clearance : Khoảng cách giữa dao với phôi khi bắt đầu khoan bước tiếp theo.

-        Retract amount : Khoảng cách rút dao.

Linking parameters: Khoảng cách lùi dao và độ sâu cần đạt tới.

-        Retract: Khoảng cách rút dao.

-        Top of stock : Vị trí mặt phôi bắt đầu gia công .

-        Depth : Chiều sâu kết thúc gia công.

-        Absolute : Giá trị tuyệt đối.

-        Incremental : Giá trị tượng   đốichọn dụng cụ cắt, tốc độ tiến dao,….

l 2

Cut Parameter: thông số điều khiển đường chạy dao.

l 3

1st peck : Chiều sâu bước khoan đầu tiên.

Subsequent peck :  Chiều sâu các bước khoan tiếp theo.

Peck clearance :  Khoảng cách giữa dao với phôi khi bắt đầu khoan

bước tiếp theo.

Retract amount : Khoảng cách rút dao.

Lingking parameter: khoảng cách lùi dao, độ sâu của lỗ khoan

l 4

Retract: Khoảng cách rút dao.

Top of stock : Vị trí mặt phôi bắt đầu gia công .

Depth : Chiều sâu kết thúc gia công.

Absolute : Giá trị tuyệt đối.

Incremental : Giá trị tượng   đối

Tip com: khoảng cách mũi khoan đâm quá mặt đáy.

l 5

Tool diameter: đường kính mũi khoan

Break through: khoảng cách quá đáy

Tip angle: góc mũi khoan. Thường thì bạn để giá trị 120

Tip length: phụ thuộc vào góc độ mũi khoan.

l 6

Đường chạy dao

Kết quả gia công.

l 7

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí