Home Mastercam Các bước thiết lập phôi và mâm cặp trong mastercam

Các bước thiết lập phôi và mâm cặp trong mastercam

698
0
SHARE

Tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập phôi và mâm cặp.

Chúng ta chọn vào Stock setup.

 

mcap 1

ü  Bảng Machine Group properties hiện lên.

mcap 2

ü  Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo phôi cho chi tiết, ở mục Stock > Left Spindle > Properties

ü  Left Spindle: phôi gá bên trái của mâm cặp

ü  Left Spindle: Phôi gá bên phải của mâm cặp

 

mcap 3

 

ü  Ở tab Geometry, ta nhập các kích thước cho phôi

mcap 4

ü  Tạo phôi từ 2 diểm

ü  Đường kính của phôi

ü  Đường kính trong của phôi

ü  Chiều dài phôi

mcap 5

ü  Nhấp chọn chọn Use Margins để khai báo lượng dư cho phôi

ü  ở đây các bạn khai báo là lượng dư bao ngoài và mặt đầu là 2mm, lượng dư chiều dài chi tiết là 60mm để gá chi tiết vào mâm cặp.

mcap 6

Nhấp chọn OK.

ü  Tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập mâm cặp.

ü  Ở tab Stock Setup, phần Chuck Jaws.

ü  Chọn mâm cặp hướng qua bên trái ( left Spindle) và chọn Properties.

mcap 7

ü  Bảng Geometry hiện lên.

mcap 8

ü  Chúng ta chọn loại mâm cặp 3 OD#1.

mcap 9

ü  Ở tab Position, các bạn chọn From Stock, ở mục Grip Lenth các bạn điền kích thước gá vào mâm cặp30mm.

mcap 10

ü  Nhấp chọn OK.

mcap 11

ü  Phôi chúng ta đã khai báo xong.

 

Tag:

  • mam cap de lam gi